Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวกิจกรรม

กศน.อำเภอแจ้ห่มร่วมกับศส.ปชต.จัดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 Iณ เทศบาลตำบลแจ้ห่ม โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอสันติ นฤมิตร เป็นประธานเปิดโครงการ จุดประสงค์เพื่อการอบรมให้ความรู้ในเรื่องประชาธิปไตรให้กับแกนนำในแต่ละตำบล   
กศน.ตำบลปงดอนนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะลูกเสือวิชามัญ ณ อุทยาแห่งชาติน้ำตกแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2559 จำนวนนกศึกษาเข้าร่วมจำนวนว 10 คน   
กศน.ตำบลปงดอนจัดกลุ่มอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า นางรม ขอนขาว ไปศึกษาดูงานโรงเพาะเห็ดบ้านวิทยากรวันที่ 12 มกราคม 2559 ณบ้านใหม่เหล่ายาว ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง   
จัดโครงการอาชีพต่อเนื่องการเพาะเห็ดนางฟ้า นางรม ขอนขาว หลักสูตร 40 ชั่วโมง บ้านปงดอน หมู่ 2 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 5-12 มกราคม 2559 วิทยากร นางยุพิน วรรณารักษ์ ประธานในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่บ้านมาเป็นประธานเปิดโครงการมีผู้เรียนจำนวน 25 คน   
กศน.ตำบลปงดอนจัดโครงการ หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ การพับใบเตยสมุนไพร วันที่ 8 มกราคา 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนมีประชาชนเข้าร่วมจำนวน30 คน โดยครูสุรางค์ ขันตี เป็นวิทยากรผู้สอน   
กศน.ตำบลร่วมกับบ้านหนังสือชุมชนจัดกิจกรรมรักการอ่านณองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนวันที่ 8 มกราคม2559   
กศน.ตำบลปงดอนร่วมจัดรักการอ่านกับบ้านหนังสือชุมชนตำบลปงดอน วันที่19ธันวาคม 2558 โดยมีสจ.จรัญ รูปสะอาด มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนบ้านแม่ตาหลวงตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง   
กศน.ตำบลปงดอนร่วมจัดกิจกรรมรักการอ่านร่วมกับอำเภอยิ้ม บ้านเลาสู หมู่ 8 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง วันที่ 13 พ.ย.58   
ร่วมจัดตั้งชมรมคนพิการ โดยมีท่านอาจารย์ พจน์ปรีชา คำมี เป็นที่ปรึกษาของชมรม ในวันที่ 19 ตุลาคม 2558
ณ อาคารโรงเรียนบ้านแม่ตาในเก่า
   
ร่วมอนุรักษ์ประเพณีตานก๋วยสลาก ณ วัดบ้านแม่ตาใน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน วันที่ 22 ตุลาคม 2558   
เข้าร่วมงาน stem day 2015 "เรียนรุ้ให้สนุก ฝึกคิดแบบสะเต็ม เติมเต็มทักษะชีวิต" ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย วันที่ 19-20 ตุลาคม 2558   
กศน.ตำบลปงดอนบวนการจัดโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกบนาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน วันที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลปงดอน บ้านไฮ หมู่ 3 ตำบลปงดอน มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน   
กศน.ตำบลปงดอนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนจัดโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตำบลปงดอน ณ บริเวณวัดพระธาตุอะหังยังกะ วันที่ 1 มิถุนายน 2558   
กศน.ตำบลปงดอน ได้จัดทำโครงการพื้นฟูอนุรักษ์ป่าสร้างคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สวนป่าเลาสู ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง วันที่ 5 มีนาคม 2558   
วันพ่อแห่งชาติ   
[หน้าก่อน = 9]
กำลังแสดงหน้าที่ 10/11 [หน้าถัดไป = 11]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120