Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  กศน.ตำบลปงดอนจัดกลุ่มอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า นางรม ขอนขาว ไปศึกษาดูงานโรงเพาะเห็ดบ้านวิทยากรวันที่ 12 มกราคม 2559 ณบ้านใหม่เหล่ายาว ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
  วันที่  22/02/2559
 
 


รายละเอียด
    
กศน.ตำบลปงดอนจัดกลุ่มอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า นางรม ขอนขาว ไปศึกษาดูงานโรงเพาะเห็ดบ้านวิทยากรวันที่ 12 มกราคม 2559 ณบ้านใหม่เหล่ายาว ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120