Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวกิจกรรม

กศน.ตำบลปงดอน จัดวิชาชีพการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตร 30 ชั่วโมง วันที่่ 4-13 สิงหาคม 2557 ณ กศน.ตำบลปงดอน โดยมี นายฉัตรทอง เอื้อเก่ง เป็นวิทยากร   
กศน.ตำบลปงดอนจัดวิชาชีพการทำข้าวเกรียบสมุนไพร จำนวน 20 ชั่วโมงให้กับกลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุ บ้านห้วยสะเหน้า หมู่ 7 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ในวันที่ 18-21 กรกฏาคม 2557 โดยมี นางเนาวรัตน์ แดงคำดี เป็นวิทยากร   
กศน.ตำบลปงดอนได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านไฮ หมู่ 3 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง มีผู้เข้าร่วมจำนวน 41 คน   
กศน.ตำบลปงดอนได้จัดกลุ่มวิชาชีพการทำขนมไทย ให้กับกลุ่มแม่บ้านบ้านไฮ ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง วันที่14-19 พฤษภาคม 2557 จำนวน 30ชั่วโง โดยมีนางพัชรินทร์ พรมวงศ์ เป็นวิทยากร   
กศน.ตำบลปงดอนจัดกลุ่มวิชาชีพการทำกษตรแบบธรรมชาติ(ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง) บ้านปงดอน หมู่ 2 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม หวัดลำปาง โดยมีวิทยากร นายพงษ์พันธ์ นันทขว้าง   
กีฬาสีกศน.อำเภอแจ้ห่ม วันที่ 6 มีนาคม 2557
   
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556   
กศน.อำเภอแจ้ห่มรับการประเมินภายในจากต้นสังกัด   
เข้าร่วมประชุมไตรภาคี สถาบันภาคเหนือ จังหวัดลำปาง   
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานและเทคนิคการสอนเพื่อคุณภาพการศึกษา วันที่ 28-29 ตุลาคม 2556 ณ หอประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง   
ประเพณีตานก๋วยสลาก วัดบ้านไฮ หมู่ 3 ตำบลปงดอน วันที่ 10 ตุลาคม 2556   
[หน้าก่อน = 10]
กำลังแสดงหน้าที่ 11/11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120