Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  จัดโครงการอาชีพต่อเนื่องการเพาะเห็ดนางฟ้า นางรม ขอนขาว หลักสูตร 40 ชั่วโมง บ้านปงดอน หมู่ 2 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 5-12 มกราคม 2559 วิทยากร นางยุพิน วรรณารักษ์ ประธานในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่บ้านมาเป็นประธานเปิดโครงการมีผู้เรียนจำนวน 25 คน
  วันที่  22/02/2559
 
 


รายละเอียด
    
จัดโครงการอาชีพต่อเนื่องการเพาะเห็ดนางฟ้า นางรม ขอนขาว หลักสูตร 40 ชั่วโมง บ้านปงดอน หมู่ 2 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 5-12 มกราคม 2559 วิทยากร นางยุพิน วรรณารักษ์ ประธานในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่บ้านมาเป็นประธานเปิดโครงการมีผู้เรียนจำนวน 25 คน
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120