Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวกิจกรรม

ร่วมทำแผนโครงการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปงดินโดยมีนายอำเภอแจ้ห่มเป็นประธานในพิธีเปิด   
กศน.ตำบลปงดอนนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายลูกเสือส่งเสริมประชาธิปไตย ณ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน วันที่ 30-31 พ.ค.-1 มิถุนายน2560จำนวนผู้เข้าร่วมจำนวน 9 คน ชาย8คนหญิง1คน
   
วันที่22-28พฤษภาคม2560เปิดอาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านแม่ตาใน หมู่6ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม21คนชาย8คนหญิง13คน   
วันที่ 14 พษภาคม 2560 กศน.ตำบลปงดอน นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560    
โครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อนเพิ่มพิ้นที่สีเขียว   
ศศช.บ้านห้วยปง จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ   
ศศช.บ้านห้วยปง รับบริจาคหนังสือตามโครงการบรรณสัญจร (ไตรมาส 2)   
ศศช.บ้านห้วยปง จัดโครงการอนุรักษ์น้ำฟื้นฟูการสร้างคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การทำแนวกันไฟ)   
ศศช.บ้านห้วยปง จัดส่งเสริมการรู้หนังสือให้กับผู้ไม่รู้หนังสือ/ผู้ลืมหนังสือ   
ศศช.บ้านห้วยปง จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือให้กับผู้ไม่รู้หนังสือ/ผู้ลืมหนังสือ   
ศศช.บ้านห้วยปง จัดการเรียนการสอน ม.ปลาย   
ศศช.บ้านห้วยปง จัดการเรียนการสอน ม.ปลาย   
ศศช.บ้านห้วยปง จัดการเรียนการสอน ม.ต้น (ไตรมาส 2)   
ศศช.บ้านห้วยปงจัดการเรียนการสอน ม.ต้น (ไตรมาส 1)   
วันที่ 13 มกราคม 2560 กศน.ตำบลปงดอนเข้าร่วมจัดกิจกรรมการอ่านในวันเด็กห่งชาติร่วมกับอบต.ตำบลปงดอน โดยมีท่าน สจ.จรัญ รูปสะอาด เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่านของกศน.ตำบลปงดอน จำนวน 53 คน   
[หน้าก่อน = 3]
กำลังแสดงหน้าที่ 4/11 [หน้าถัดไป = 5]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120