Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560 เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการปฎิบัติงานให้เป็นเลิศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ กศน.สถาบันภาคเหนือ   
กศน.ตำบลปงดอน จัดการเรียนการสอนนักศึกษาสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย   
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าที่ สวทช.ในการสำรวจข้อมูลทายาทเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกโครงการ ในพื้นที่ตำบลปงดอน   
วันที่ 17-18 ตุลาคม 2560 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร พัฒนาศักยภาพทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโยยีและนวัตกรรม    
วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เข้าร่วมประชุมส่งเสริมการรักการอ่าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน   
วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เข้าร่วมประชุมรักการอ่าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน   
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ประเมินผู้รู้หนังสือ ศศช.ห้วยปง ตำบลปงดอน   
วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวันวิชาการและนิทรรศการสาธิตการศึกษาอาชีพ กศน.อำเภอเมืองปาน    
วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน   
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560   
ศศช.บ้านห้วยปง จัดกิจกรรมรักการอ่านตามโครงการบ้านหนังสือชุมชน    
วันที่6มิถุนายน2560 จัดอบรมโครงการการเรียนรู้การคัดแยกขยะมูลฝอย ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านไฮ ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางโดยมีกำนันพิเดช สัตย์มาก เป็นประธานในพิธีเปิด จำนวนผู้เข้าร่วม20คน   
วันที่5มิถุนายน2560เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียนและวางทิศทางร่วมกันในปีต่อไปของภาคีเครือข่ายการส่งเสริมการอ่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต3   
วันที่2มิถุนายน2560นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ณ กศน.อำเภอแจ้ห่ม   
วันที่24พ.ค.60เข้าร่วมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ณโรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง   
[หน้าก่อน = 2]
กำลังแสดงหน้าที่ 3/11 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120