Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวกิจกรรม

งานรักการอ่านเดือนเมษายน 2559   
งานจัดอบรมกฎหมายในชีวิตประจำวัน   
งานรักการอ่านเดือนมีนาคม 2559   
งานรักการอ่านเดือนกุมภาพันธ์ 2559   
งานทำแนวกันไฟ   
งานรักการอ่านเดือนมกราคม 2559   
งานรักการอ่านเดือนธันวาคม 2558   
งานวันพ่อแห่งชาติ   
งานรักการอ่านเดือนพฤศจิกายน 2558   
งานรักการอ่านเดือนตุลาคม 2558
   
งานวันปิยมหาราช   
งานวันเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี   
นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาผสมผสานวัฒนธรรม(STEM+C) วันที่ 15 มิถุนายน 2559   
กศน.ตำบลปงดอนจัดอบรมโครงการการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เรื่องการขยายพันธุ์พืช(มะนาว) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลปงดอน บ้านไฮ หมู่ 3 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง วันที่ 16 มิถุนายน 2559 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน   
กศน.ตำบลปงดอนทำพิธีเปิดป้ายศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลปงดอน กศน.ตำบลปงดอน วันที่ 13 มิถุนายน 2559 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 100 คน   
[หน้าก่อน = 7]
กำลังแสดงหน้าที่ 8/11 [หน้าถัดไป = 9]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120