Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวกิจกรรม

การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาพอเพียงตามแนวคิด 2 เงื่อนไข 3 หลักการ 4 มิติ    
การปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาพอเพียงตามแนวคิด 2 เงื่อนไข 3 หลักการ 4 มิติ   
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563
กศน.ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม ดำเนินการจัดโครงการจัดการศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการทำน้ำหมักชีวภาพ บ้านแม่ตาใน หมู่ 6 อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
   
วันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จ.ลำปาง จัดการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตร การทำที่รองครกรองเขียง จำนวน 6 ชั่วโมง ให้กับกลุ่มสนใจ บ้านแม่ตา หมู่ 1 จำนวน 10 คน   
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนบ้านนปงดอน ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ระบายสีภาพเครื่องใช้ไฟฟ้า   
พบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญ   
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เข้าร่วมโครงการและบรรยายพิเศษโครงการให้ความรู้การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดยศาล.ปชต. ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง   
วันที่ 5 ธันวาคม2561 ร่วมงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดึลยเดช วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอแจ้ห่ม
   
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 คณะครูกศน.อำเภอแจ้ห่มได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี โดย รพ.สต.บ้านม่วง   
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 บุคลากรทางกศน.อำเภอแจ้ห่มร่วมทอดกฐินอำเภอ ณ วัดบ้านไฮ ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง   
วันที่20 พฤศจิกายน 2561กศน.ตำบลปงดอนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนบ้านไฮ หมู่3 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปางโดยนำรถโมบายเคลื่อนที่และกิจกรรมอ่านสร้างอาชีพการทำโดนัทจิ๋ว   
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 กศน.อำเภอแจ้ห่มจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประจภาคเรียนที่2/2561ณ กศน.อำเภอแจ้ห่ม   
วันที่1พฤศจิกายน2561กศน.ตำบปงดอนและห้องสมุดประชาชนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านชาวตลาดและรถโมบายเคลื่ินที่ โดยมีกิจกรรมการทำโดนัทจิ๋วและระบายสีภาพ ณ ตลาดนัดศรีหลวง ตำบลแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง   
นที่19 ตุลาคม 2561กศน.ตำบลปงดินจัดกิจกรรมส่งเสรมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่บ้านแม่ตาใน กิจกรรมระบายสีภาพ น้ำอัญชัน   
วันที่ 13 ตุลาคม 2561   

กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120