Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามโครงการบ้านหนังสือชุมชน (จัดเคลื่อนที่) และกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย หมู่ ๔ ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง   
การจัดศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามโครงการบ้านหนังสือชุมชน (จัดเคลื่อนที่) และกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย หมู่ ๔ ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง   
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามโครงการบ้านหนังสือชุมชน (จัดเคลื่อนที่) เดือนมกราคม ๒๕๖๑   
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามโครงการบ้านหนังสือชุมชน(เคลื่อนที่) บนพื้นที่สูง เดือนธันวาคม 2560   
กิจกรรมรักการอ่านตามโครงการบ้านหนังสือชุมชนบนพื้นที่สูง   
นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงกาค่ายพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม วัดพระธาตุบ่อส้ม ตำบลบ้านสา จังหวัลำปาง ในวันที่ 20-21ธันวาคม 2560   
เข้าร่วมอบรมพัฒนาครูด้านสารสนเทศการเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว๊ป โดย วิทยากร คุณสราวุฒิ เบี้ยจรัส ณ กศน.อำเภอแจ้ห่ม   
วันที่ 18 ธันวาคม 2560เข้าร่วมโครงการอบรม กศน. ยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0 ณ โรงแรมบุษน้ำทอง   
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาสายามัญภาคเรียนที่ 2/2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
วันที่8ธันวาคม2560กศน.ตำบลปงดอนร่วมกับบ้านหนังสือชุมชนจัดกรรมส่งเสริมการอ่านและร้อยกำไลข้อมือจากลูกปัด ณ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนแม่ตา   
วันที่7ธันวาคม2560กศน.ตำบลปงดอนและห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่มร่วมกิจกรรมหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านเลาสู ตำบลปงดอนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ้านห้องสมุดเคลื่อนที่ สอนทำป๊อปอัฟวันคริสต์มาส การทำโดนัทจิ๋วการระบาบสีภาพภาษาอาเซียนและบริการหนังสือวารสาร   
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560เข้ารับการอบรมโครงการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนเพืาอการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ณ หอประชุมร่มไทร   
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยใจ ทำความสะอาดในพื้นที่ ตำบลบ้านและตำบลวิเชตนคร วันที่ 5 ธันวาคม 2560   
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 กศน.ตำบลปงดอนนำนักศึกษาเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2560 ณ.กศน.อำเภอแจ้ห่ม   
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 กศน.ตำบลปงดอนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนตำบลปงดอน หมู่ 2    
[หน้าก่อน = 1]
กำลังแสดงหน้าที่ 2/11 [หน้าถัดไป = 3]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120