Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  กศน.ตำบลปงดอนบวนการจัดโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกบนาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน วันที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลปงดอน บ้านไฮ หมู่ 3 ตำบลปงดอน มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน
  วันที่  5/08/2558
 
 


รายละเอียด
    
กศน.ตำบลปงดอนบวนการจัดโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกบนาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน วันที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลปงดอน บ้านไฮ หมู่ 3 ตำบลปงดอน มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120