Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563
กศน.ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม ดำเนินการจัดโครงการจัดการศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการทำน้ำหมักชีวภาพ บ้านแม่ตาใน หมู่ 6 อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
  วันที่  3/08/2563
 
 


รายละเอียด
    
โครงการจัดการศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการทำน้ำหมักชีวภาพ บ้านแม่ตาใน หมู่ 6 อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 16 คน
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120