Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ผลงานทางวิชาการ

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 
โครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความชื่อสัตย์สุจริต ปี 2559 
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมจัดการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ (พิธีมอบใบประกาศนัยบัตร) 
รางวัลโครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ 4 ปี 2558 ครั้งที่ 5 ปี 2559 และครั้งที่ 6 ปี 2560 จากสำนักงาน ปปช. 
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชาอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555