Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
Download

ฟร์อม กผ.03 (61-62) 19 มิ.ย 60 
โครงการักชาติ 
เอกสาร เผยแพร่ โครงการรักชาติถูกทาง ซื่อสัตย์ สุจริต กศน.อำเภอแจ้ห่ม 
เอกสารเผยแพร่ โครงการรักชาติถูกทางซื่อสัตย์สุจริต กศน.อำเภอแจ้ห่ม 
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
ข้อมูลพื้นที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ”แม่ฟ้าหลวง” อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง(ต่อ2)
 
ข้อมูลพื้นที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ”แม่ฟ้าหลวง” อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง (ต่อ)
ข้อมูลพื้นที่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ”แม่ฟ้าหลวง” อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาทักษะการขยายอาชีพ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาทักษะการเรียนรู้
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาภาษาไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาศิลปะศึกษา
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
1 2


หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555