ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บศุนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอแจ้ห่ม
 
 
 


        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบ MOE SAFETY CENTER  
รายงานผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติN-Net 
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลแจ้ห่ม จัดกิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 
มาตรการเร่งด่วนการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 
คู่มือ สู้โควิค 19 ไปด้วยกัน
📣 ประกาศจังหวัดลำปาง
เรื่องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศสำนักทะเบียนอำเภอแจ้ห่ม เรื่องงดให้บริการทะเบัยนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนกรณีที่ไม่จำเป็นเร่งด่วน
 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555