Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม
ได้นำ คณะครูและบุคลากร กศน. อำเภอแจ้ห่ม ทำกิจกรรมถอดบทเรียน/ถอดองค์ความรู้เชิงวิเคราะห์ในแต่ละฐานการเรียนรู้ในกรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาพอเพียงตามแนวคิด 2 เงื่อนไข 3 หลักการ 4 มิติ
  วันที่  16/11/2564
 
 


รายละเอียด
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม
ได้นำ คณะครูและบุคลากร กศน. อำเภอแจ้ห่ม ทำกิจกรรมถอดบทเรียน/ถอดองค์ความรู้เชิงวิเคราะห์ในแต่ละฐานการเรียนรู้ในกรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาพอเพียงตามแนวคิด 2 เงื่อนไข 3 หลักการ 4 มิติ พร้อมจัดทำแผนการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้สอดคล้องโดยจัดทำเป็นแผนแบบบูรณาการ ในครั้งต่อไป ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555