Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  📣 ประกาศจังหวัดลำปาง
เรื่องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  วันที่  30/12/2563
 
 


รายละเอียด
📣 ประกาศจังหวัดลำปาง
เรื่องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีคำสั่งให้บุคคลที่เดินทางจากพื้นที่

🟡เฝ้าระวังสูง
🟠พื้นที่ควบคุม
🔴พื้นที่ควบคุมสูงสุด
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555