Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นของสถานศึกษา
  วันที่  13/02/2557
 
 


รายละเอียด
    
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกศน.อำเภอแจ้ห่ม
1. นางสาวลำดวน พงษ์นิกร, นางสาวเสาวลักษณ์ พงษ์นิกร ความรู้ ผ้าถักโครเชท์ไก่ฟ้าพญาลือ ผ้าทอพื้นเมือง การทำน้ำปู น้ำผัก บ้านเลขที่ 252 ม.8 ต.แจ้ห่ม
2. นางผ่องพรรณ ปันดี ความรู้การทำข้าวแต๋น (ข้าวแต๋นน้องอุ้ม) บ้านใหม่เหล่ายาว ม.8 ต.วิเชตนคร
3. นางเทา ความรู้ ความรู้การแปรรูปอาหารบ้านเก้าตื้อ บ้านเลขที่ 49 ม.4 ต.วิเชตนคร
4. นายชาญ จานแก้ว ความรู้ประปาภูเขา บ้านทุ่งฮ้าง ม.1 ต.ทุ่งผึ้ง
5. นางสายพิน งามสม ความรู้่ผักปลอดสารพิษ บ้านสาสบหก ม.2 ต.บ้านสา
6. นายพงษ์ศักดิ์ ถนอมจิตต์ ความรู้ ค่าว จ้อย ซอ ดนตรีพื้นเมือง บ้านเลขที่ 97 ม.9 ต.บ้านสา
7. นางสุขศรี ก๋องแก้ว ความรู้การทำปลาส้ม บ้านเลขที่ 60 ม.5 ต.บ้านสา
8. นายฝีกหัด ไวปัญญา ความรู้บัญชีชาว บ้านหมอดินอาสา ประปาภูเขา บ้านแป้นโป่งชัย ม. 9 ต.บ้านสา
9. นายแถม ธิคม ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองกอก ม.2 ต.แม่สุก
10. นายหล้า อุทธิยา ความรู้ดนตรีพื้นเมือง บ้านทุ่งฮ้าง ม.1 ต.เมืองมาย
11. นายติ๊บ บุญยืน ความรู้ศูนย์จักสานกล่องข้าว บ้านไผ่แพะ ม.5 ต.เมืองมาย
12. นายทอน ดีมาก ความรู้หมอดินอาสา บ้านไผ่งาม ม.4 ต.เมืองมาย
13. นายเล็ก ตั้งเชิง ความรู้ผักปลอดสารพิษ บ้านไผ่ทอง ม.6 ต.เมืองมาย
รวมจำนวน 13
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555