Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา
  วันที่  13/02/2557
 
 


รายละเอียด
    
แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา กศน.อำเภอแจ้ห่ม
1. กลุ่มหมู่บ้านโอท็อป บ้านหนองนาว ประเภท ผ้าถักโครเชท์ไก่ฟ้าพญาลือ ผ้าทอพื้นเมือง การทำน้ำปู น้ำผัก ตั้งอยู่ บ้านเลขที่ 252 ม.8 ต.แจ้ห่ม
2. วัดผาแดงหลวง ประเภทโบราณสถาน วัดผาแดงหลวง ตั้งอยู่ม.6 ต.แจ้ห่ม
3. วัดศรีหลวง ประเภทโบราณสถาน ตั้งอยู่บ้านหลวง ม.1 ต.แจ้ห่ม
4. ห้องสมุดประชาชนอำเภอ ประเภทการศึกษาตามอัธยาศัย ตั้งอยู่ กศน.อำเภอแจ้ห่ม
5. สถานีวิทยุชุมชนบ้านม่วง แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตั้งอยู่้บ้านม่วง ม.6 ต.แจ้ห่ม
6.ไร่ลุงเจมส์การ์เด้น ประเภทเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งอยู่บ้านวังสัก ม.10 ต.แจ้ห่ม
7. การเลี้ยงตุ๊กแก แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตั้งอยู่บ้านสบฟ้า ม.7 ต.แจ้ห่ม
8. วัดอักโขชัยคีรี ประเภทโบราณสถาน ตั้งอยู่วัดอักโขชัยคีรี ต.วิเชตนคร
9. อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือ ประเภท โบราณสถาน อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือ ตั้งอยู่ ต.วิเชตนคร
10. วัดเฉลิมพระเกียรติราชานุสรณ์ สถานปฏิบัติธรรม ตั้งอยู่บ้านทุ่งทอง ม.7 ต.วิเชตนคร
11. วัดดงนั่งคีรีชัย โบราณสถาน วัดดงนั่งคีรีชัย ตั้งอยู่ ม.9 ต.วิเชตนคร
12. วัดบ้านแป้น แหล่งเรียนรู้ในชุมชน วัดบ้านแป้น ตั้งอยู่ต.บ้านสา
13. ศูนย์เรียนรู้่ ICT แหล่้งเรียนรู้ในชุมชน ตั้งอยู่ วัดบ้านแป้น ต.บ้านสา
14. ข้าวกล้อง ข้าวก่ำ ประเภทข้าวกล้อง ข้าวก่ำ กระเทียมดอง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 14 ม.1 ต.ปงดอน
15. วัดแม่ตาหลวง โบราณสถาน วัดแม่ตาหลวง ตั้งอยู่ ต.ปงดอน
16. วัดม่อนเจริญธรรม โบราณสถาน/ห้องสมุด ตั้งอยู่บ้านปงดอน ม.2 ต.ปงดอน
17. กล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์ กล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้ังอยู่บ้านเลขที่ 188 ม.6 ต.แม่สุก
18. ข้าวกล้อง การแปรรูปข้าวกล้อง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 151 ม.6 ต.แม่สุก
19. สวนเพชรล้านนา เศรษฐกิจพอเพียง ตั้งอยู่บ้านใหม่สามัคคี ม.6 ต.แม่สุก
20. หัตถกรรมผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะค่า หัตถกรรมผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะค่า ตั้งอยู่บ้านทุ่งฮ้าง ม.1 ต.ทุ่งผึ้ง
21. กลุ่มสัจจะสะสมน้ำ 80 หรรษา กลุ่มสัจจะสะสมน้ำ 80 พรรษา ตั้งอยู่บ้านไผ่งาม ม.4 ต.เมืองมาย
รวมจำนวน 21 แห่ง
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555