Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  กิจกรรมเปิดกองลูกเสือ
  วันที่  30/05/2555
 
 


รายละเอียด
    
วันที่ 28 พ.ค. 2555 กศน.อำเภอแจ้ห่ม ได้จัดกิจกรรมเปิดกองลูกเสือ มีสมาชิกลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรม 49 คน แบ่งออกเป็น 7 หมู่ โดยมี ผอ.กฤษณพันธ์ เพ็งศรี เป็นประธานในพิธีเปิด ในกิจกรรมได้มีการฝึกทบทวนความรู้ต่าง ๆ เช่น การจัดระเบียบแถว การสวนสนาม เป็นต้น

จารุนันท์ บัวเหลือง ภาพ
ภัทรพล ไปเร็ว รายงาน
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555