Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
กศน.ตำบลแจ้ห่ม แหล่งเรียนรู้ การศึกษาพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เคียงคู่ชุมชน ยินดีต้อนรับทุกท่าน
 
 
ท่านรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์นี้?
ดีมาก
ดี
เฉยๆ
ควรปรับปรุง
กรุณาร่วมโหวต เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
[สรุปผลคะแนน]
 
 
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer
กศน อำเภอแจ้ห่มจัดอบรมโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer วันที่ 25-27 มีนาคม 2562 ที่กศนอำเภอแจ้ห่มและแหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสานและวิสาหกิจชุมชน สวนลุงแก้วตำบลบ้านสาหมู่ 4 กลุ่มเป้าหมายเกษรตกรต้นแบบ ตำบลละ 2 คน   
 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและรถอ่านฉัน
ศนตำบลแจ้ห่ม และห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและรถอ่านฉัน กิจกรรม มีการระบายสีภาพ สานปลาตะเพียน และร้อยลูกปัดเป็นสร้อยข้อมือ เนื่องในโอกาสวันวิชาการของโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
 
วันที่ 6-7 มี.ค 62 หลักสูตรการโปรเมทสินค้า และการขายออนไลน์ ที่ กศนตำบลแจ้ห่ม กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มอาชีพบ้านหนองนาว และบ้านเชียงหมั้น บ้านวังสัก 
โครงการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชน
กศนตำบลแจ้ห่ม จัดอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบลแจ้ห่ม วันที่ 3-4 มีนาคม 2562 หลักสูตร การตลาดและการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า ที่ กศนตำบลแจ้ห่ม กลุ่มเป้าหมาย 15 คน
 
การศึกษาต่อเนื่องศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรช่างเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ จำนวน 40 ชั่วโมง วันที่ 5-12 มี.ค 62 เปิดสอนอาชีพช่างเฟอร์นิเจอรืไม้ไผ่ บ้านป่าแดด หมู่ 2  

 
กศนอำเภอแจ้ห่มเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2561
สนใจติดต่อได้ที่ กศนอำเภอแจ้ห่ม และกศนตำบลทุกแห่งที่ใกล้บ้าน
 
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 สถานที่สอบโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 กศนอำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมค่ายอาสายุวกาชาด ที่ วนอุทยานน้ำตกแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน
 
กำหนดการสอบ N-Net การประเมินระดับชาติวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 สอบ N net ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สนามสอบ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
กศนอำเภอแ้จห่มเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2561
สนใจติดต่อได้ที่ กศนอำเภอแจ้ห่ม และกศนตำบลทุกแห่งที่ใกล้บ้าน
กำหนดการสอบ N-Net การประเมินระดับชาติ วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ที่ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 กศนอำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรมงานวันวิชการ ที่ กศนอำเภอแจ้ห่ม
กศน.อำเภอแจ้ห่ม เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ขยายการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-17 พฤษภาคม 2561
กศนอำเภอแจ้ห่ม เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2561
 
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120