Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
กศน.ตำบลแจ้ห่ม แหล่งเรียนรู้ เคียงคู่ชุมชน ยินดีต้อนรับทุกท่าน
 
 
ท่านรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์นี้?
ดีมาก
ดี
เฉยๆ
ควรปรับปรุง
กรุณาร่วมโหวต เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
[สรุปผลคะแนน]
 


หนังสือน่าอ่าน เข้ามาใช้กันนะค่ะที่ กศนตำบลแจ้ห่ม บรการให้ยืมไปอ่านที่บ้านได้ 10 วัน
 
กศน.ตำบลแจ้ห่มประเมินวัดระดับการรู้ของนักศึกษา กศนตำบลแจ้ห่ม   
ประชุมคณะกรรมการ ศส.ปชต.วันที่ 29 มกราคม 2561 เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านนำร่องไม่ขายเสียง ที่ห้องประชุม กศน.อำเภอแจ้ห่ม 
กีฬา กศน.เกม วันที่ 28 มกราคม 2561 ที่สนามกีฬาหนองกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 
ศูนย์เรียนรู้ครอบครัวเข้มแข็งลำปางจัดกิจกรรมจัดทำแผนและทบทวนการดำเนินกิจกรรมรักการอ่านและสร้างมุมอ่านหนังสือของชุมชน กศน.อำเภอแจ้ห่มเข้าร่วมกิจกรรม ที่สมาคมศิษน์เก่าจุฬาลกรณ 
กีฬา กศน.เกม วันที่ 18 มกราคม 2561 ที่สนามองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม 

 
กำหนดการสอบ N-Net วันที่ 11กุมภาพันธ์ 2561
ที่ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
 
กศน.อำเภแจ้ห่ม เปิดรับสมัครนักศึกษาการศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 1- 31 ตุลาคม 2560  
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 17 กันยายน 2560 ที่โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
วันที่ 12 -13 มิถุนายน 2560 กศน.ตำบลแจ้ห่ม ประเมินวัดระดับการรู้หนังสือ นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ที่ กศน.อำเภอปจ้ห่ม
กศน.อำเภอแจ้ห่ม รับสมัครนักศึกษาการศึกษาพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1- 30 เมษายน 2560 สนใจสมัครได้ที่ กศน.อำเภอแจ้ห่ม และกศน.ตำบลแจ้ห่ม บ้านเชียงหมั้น หมู่ 3
กำหนดสอบปลายภาค การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 18-19 มีนาคม 2559 สนามสอบโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
กศน.อำเภออแจ้ห่ม เปิดรับสสมัคร นักศุกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2559 ณ กศน.อำเภอแจ้ห่ม กศน.ตำบลแจ้ห่ม และกศน.ตำบลทุกแห่งในเขตอำเภอแจ้ห่ม
กศน.อำเภอแจ้ห่ม กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2559 วันที่ 17-18 กันยายน 2559 สนามสอบโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
 
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120