Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เราจะสู้ไปด้วยกัน ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพ จาก กศน.ตำบลแจ้ห่ม แหล่งเรียนรู้ จัดกิจกรรม การศึกษาพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เคียงคู่ชุมชน ยินดีต้อนรับทุกท่าน
 
 
ท่านรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์นี้?
ดีมาก
ดี
เฉยๆ
ควรปรับปรุง
กรุณาร่วมโหวต เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
[สรุปผลคะแนน]
 


นางนาตยา นนทวงศ์ มอบหมายให้ นางเบญญาภา มีทรัพย์ ครู กศน.ตำบลแจ้ห่ม และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ มอบสื่อหมุนเวียน ให้กับบ้านหนังสือชุมชน และ กศน.ตำบลแจ้ห่มดำเนินการจัดโครงการการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน วันที่ 21 สิงหาคม 2564 ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านฮ่องลี่ หมู่ 5 ตำบลแจ้ห่ม กิจกรรมระบายสีภาพ และการทำเจลล้างมือแอลกฮอล์ล้างมือสู้ภัยโควิค
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม และกศนตำบลแจ้ห่ม ร่วมด้วยผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม นางนาตยา นนทวงศ์ ครูอาสาสมัครตำบลแจ้ห่ม บรรณารักษ์ห้องสมุด และครูกศนตำบลแจ้ห่ม เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่   
ครูอาสาสมัครร่วมกับบรรณารักษ์และจิตอาสาส่งเสริมการอ่านได้ดำเนินกิจกรรมการติดตามผู้ไม่รู้หนังสือและให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณี 12 เป็ง จากแผ่นพับ ณ ชมรมผู้สูงอายุ วัดเชียงหมั่น อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 
กศน.ตำบลแจ้ห่มดำเนินการจัดโครงการการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน วันที่ 21 สิงหาคม 2564 ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านฮ่องลี่ หมู่ 5 ตำบลแจ้ห่ม กิจกรรมระบายสีภาพ และการทำเจลล้างมือแอลกฮอล์ล้างมือสู้ภัยโควิค 
กศน.ตำบลแจ้ห่มจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านชาวตลาดบ้านหนองนาว หมู่ 8 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเรียนรู้สู้ภัยโควิค วันที่ 20 สิงหาคม 2564 
กศน.ตำบลแจ้ห่ม จัดอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 14- 15 สิงหาคม 2564 หลักสูตร Digital Literacy และหลักสูตรการค้าออนไลน์  

 
ประกาศ รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 
กำหนดการสอบประเมินระดับชาติ N-NET ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 10 ตุลาคม 2564 
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 2-3 ตุลาคม 2564 I ณ กศน.อำเภอแจ้ห่ม และ กศน.ตำบลแจ้ห่ม
 
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ; วันที่ 3-4 เมษายน 2564 
กำหนดการสอบ N-NET การประเมินการศึกษาระดับชาติวันที่ 7 มีนาคม 2564 ที่ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 18 ธํนวาคม 2563 ที่ห้องประชุมกศนอำเภอแจ้ห่ม เวลา 08.00 -12.00 น
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 วันเปิดภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2563
กำหนดการสอบ N-Net การประเมินระดับชาติวันที่ 11 ตุลาคม2563 สอบ N net ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สนามสอบ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
กศนอำเภอแจ้ห่มเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563
สนใจติดต่อได้ที่ กศนอำเภอแจ้ห่ม และกศนตำบลทุกแห่งที่ใกล้บ้าน
 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ZCpwcNiOsFnLUYDU  
  
  
  
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120