Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
กศน.ตำบลแจ้ห่ม แหล่งเรียนรู้ การศึกษาพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เคียงคู่ชุมชน ยินดีต้อนรับทุกท่าน
 
 
ท่านรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์นี้?
ดีมาก
ดี
เฉยๆ
ควรปรับปรุง
กรุณาร่วมโหวต เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
[สรุปผลคะแนน]
 


เป็นกิจกรรมส่เสริมการอ่าน ที่ กศนอำเภอแจ้ห่มให้ครูกศนตำบล และบรรณารักษ์ไปจัดกิจกรรม
 
กศน.ตำบลแจ้ห่ม จัดสถานที่ พร้อมเปิดภาาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564    
การศึกษาต่อเนือง ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน31ช.ม ขึ้นไป 
กิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563 
กศนอำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนทางวิทยาศาสตร์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอแจ้ห่ม
 
กศน.อำเภอแจ้ห่มจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2563 วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชมุ กศน.อำเภอแจ้ห่ม 

 
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ; วันที่ 3-4 เมษายน 2564 
กำหนดการสอบ N-NET การประเมินการศึกษาระดับชาติวันที่ 7 มีนาคม 2564 ที่ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 18 ธํนวาคม 2563 ที่ห้องประชุมกศนอำเภอแจ้ห่ม เวลา 08.00 -12.00 น 
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 วันเปิดภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2563  
กำหนดการสอบ N-Net การประเมินระดับชาติวันที่ 11 ตุลาคม2563 สอบ N net ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สนามสอบ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
กศนอำเภอแจ้ห่มเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563
สนใจติดต่อได้ที่ กศนอำเภอแจ้ห่ม และกศนตำบลทุกแห่งที่ใกล้บ้าน
กำหนดการสอบ N-Net การประเมินระดับชาติวันที่ 25 สิงหาคม2562 สอบ N net ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สนามสอบ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 21-22 กันยายน 2562 สถานที่สอบโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
กศนอำเภอแจ้ห่มเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2561
สนใจติดต่อได้ที่ กศนอำเภอแจ้ห่ม และกศนตำบลทุกแห่งที่ใกล้บ้าน
 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120