Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
กศน.ตำบลแจ้ห่ม แหล่งเรียนรู้ การศึกษาพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เคียงคู่ชุมชน ยินดีต้อนรับทุกท่าน
 
 
ท่านรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์นี้?
ดีมาก
ดี
เฉยๆ
ควรปรับปรุง
กรุณาร่วมโหวต เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
[สรุปผลคะแนน]
 


เป็นกิจกรรมส่เสริมการอ่าน ที่ กศนอำเภอแจ้ห่มให้ครูกศนตำบล และบรรณารักษ์ไปจัดกิจกรรม
 
กศนตำบลแจ้ห่ม
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 กศน.ตำบลแจ้ห่มพร้อมสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
 
ประชุมจัดซื้อสื่อ หนังสือ กศน.ตำบล
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 กศนตำบลแจ้ห่มจัดประชุมจัดซื้อสื่อ หนังสือโดยการประชุมคณะกรรมการที่ห้องสมุดประชาชน เพื่อจัดซื้อสื่อมาในบริการใน กศน.ตำบลและหมุนเวียนสื่อไปบ้านหนังสือชุมชนและกศน.ตำบลในกศน.อำเภอแจ้ห่มไว้บริการนักศึกษา ประชาชนทั่วไปในอำเภอแจ้ห่ม
 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านชาวตลาด
กศนตำบลแจ้ห่ม และห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านชาวตลาด วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรม การอ่านสร้างอาชีพ การทำส้มตำ และระบายสีภาพ
 
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 กศนตำบลแจ้ห่มและห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านชาวตลาด ที่ตลาดริมวัง บ้านม่วง หมู่ 6 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง กิจกรรม ส่งเสริมการอ่านสร้างอาชีพ การทำส้มตำ และการร้อยยางยืดยืดออกกำลังกาย 
กิจกรรมส่งเสริมการบ้านหนังสือชุมชบ้านสบฟ้า 

 
กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 18 ธํนวาคม 2563 ที่ห้องประชุมกศนอำเภอแจ้ห่ม เวลา 08.00 -12.00 น 
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 วันเปิดภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2563  
กำหนดการสอบ N-Net การประเมินระดับชาติวันที่ 11 ตุลาคม2563 สอบ N net ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สนามสอบ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
กศนอำเภอแจ้ห่มเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563
สนใจติดต่อได้ที่ กศนอำเภอแจ้ห่ม และกศนตำบลทุกแห่งที่ใกล้บ้าน
 
กำหนดการสอบ N-Net การประเมินระดับชาติวันที่ 25 สิงหาคม2562 สอบ N net ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สนามสอบ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 21-22 กันยายน 2562 สถานที่สอบโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
กศนอำเภอแจ้ห่มเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2561
สนใจติดต่อได้ที่ กศนอำเภอแจ้ห่ม และกศนตำบลทุกแห่งที่ใกล้บ้าน
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 16-17 มีนาคม 2562 สถานที่สอบโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 กศนอำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมค่ายอาสายุวกาชาด ที่ วนอุทยานน้ำตกแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน
 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120