Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
กศน.ตำบลแจ้ห่ม แหล่งเรียนรู้ การศึกษาพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เคียงคู่ชุมชน ยินดีต้อนรับทุกท่าน
 
 
ท่านรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์นี้?
ดีมาก
ดี
เฉยๆ
ควรปรับปรุง
กรุณาร่วมโหวต เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
[สรุปผลคะแนน]
 


หนังสือสร้างคน คนสร้างชาติ ชาติเจริญเพราะคนมีความรู้
อ่านหนังสือ
 
กศนตำบลแจ้ห่ม จัดอบรมโครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ ที่วัดศรีหลวง อำเภแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561   
กศนตำบลแจ้ห่ม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการอ่านสร้างอาชีพ ที่บ้านหนังสือชุมชนบ้านม่วงพัฒนา หมู่ 11 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 
กศนอำเภอแจ้ห่ม ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญานตนของลูกเสือ และบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 
กศนอำเภอแจ้ห่ม เข้าร่วมกิจกรรม พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 
กศนอำเภอแจ้ห่ม จัดอบรมโครงการประวัติศาสตร์ไทยแบะบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 17 กรกฎาคม 2561ณ หอประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 

 
กศนอำเภอแ้จห่มเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2561
สนใจติดต่อได้ที่ กศนอำเภอแจ้ห่ม และกศนตำบลทุกแห่งที่ใกล้บ้าน
 
กำหนดการสอบ N-Net การประเมินระดับชาติ วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ที่ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 กศนอำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรมงานวันวิชการ ที่ กศนอำเภอแจ้ห่ม 
กศน.อำเภอแจ้ห่ม เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ขยายการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-17 พฤษภาคม 2561  
กศนอำเภอแจ้ห่ม เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2561
กศน.อำเภอแจ้ห่ม เปิดรับสมัคร นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561 ตังแต่ เดือนมีนาคม -เดือนเมษายน
กำหนการสอบปลายภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 สนามสอบที่ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
กำหนดการสอบ N-Net วันที่ 11กุมภาพันธ์ 2561
ที่ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
กศน.อำเภแจ้ห่ม เปิดรับสมัครนักศึกษาการศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 1- 31 ตุลาคม 2560
 
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120