Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  วันที่ 1 ธันวาคม 2563 วันเปิดภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2563
  วันที่  1/12/2563
 
 


รายละเอียด
นักศึกษา กศฯตำบลแจ้ห่ม แบ่งเป็น 3 ระดับ
ประถมศึกษา จำนวน 6 คน
มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 22 คน
มัธยมศศึกษาตอนปลาย จำนวน 16 คน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้
ระดับ ประถมศึกษา พบกลุ่ม วันพุธ
ระดับมัธยมศึกษาต้น พบกลุ่ม วันพฤหัสบดี
ระดับ มัธยมศศึกษาตอนปลาย พบกลุ่ม วันศุกร์
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120