Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  กำหนดการสอบประเมินระดับชาติ N-NET ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 10 ตุลาคม 2564
  วันที่  11/10/2564
 
 


รายละเอียด
ตรวจรายชื่อเข้าห้องสอบ บัตรประชาชน บัตรนักศึกษา ดินสอ2บี
ปากกา แต่งการให้สุภาพ สวมชุดนักศึกษา
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120