Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวกิจกรรม

ห้องสมุดประชาชนอำเภอแจ้ห่ม และกศนตำบลแจ้ห่ม ร่วมด้วยผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม นางนาตยา นนทวงศ์ ครูอาสาสมัครตำบลแจ้ห่ม บรรณารักษ์ห้องสมุด และครูกศนตำบลแจ้ห่ม เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่   
ครูอาสาสมัครร่วมกับบรรณารักษ์และจิตอาสาส่งเสริมการอ่านได้ดำเนินกิจกรรมการติดตามผู้ไม่รู้หนังสือและให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณี 12 เป็ง จากแผ่นพับ ณ ชมรมผู้สูงอายุ วัดเชียงหมั่น อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง   
กศน.ตำบลแจ้ห่มดำเนินการจัดโครงการการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน วันที่ 21 สิงหาคม 2564 ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านฮ่องลี่ หมู่ 5 ตำบลแจ้ห่ม กิจกรรมระบายสีภาพ และการทำเจลล้างมือแอลกฮอล์ล้างมือสู้ภัยโควิค   
กศน.ตำบลแจ้ห่มจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านชาวตลาดบ้านหนองนาว หมู่ 8 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเรียนรู้สู้ภัยโควิค วันที่ 20 สิงหาคม 2564   
กศน.ตำบลแจ้ห่ม จัดอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 14- 15 สิงหาคม 2564 หลักสูตร Digital Literacy และหลักสูตรการค้าออนไลน์    
กศน.ตำบลแจ้ห่ม วันที่ 1 สิงหาคม 2564
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านชาวตลาดที่ตลาดเช้าบ้านสบฟ้า หมุ่ 7 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หน้ากากอนามัยต้านภัยโควิค
   
กศน.ตำบลแจ้ห่ม จัดกิจกรรมโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 3-4 )
ในวีนที่ 30 มิถุนายน 2564
   
กศน.ตำบลแจ้ห่ม จัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการทำลูกประคบสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2564
   
กศน.ตำบลแจ้ห่มจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสมุนไพรใกล้ต้านโควิค วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอแจ้ห่ม    
หลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้าและไม้ถูพื้นจากเศษผ้า จำนวน 35ชั่วโมง
วันที่ 24-30 มิถุนายน 2564
   
การจัดการกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ โครงการจัดกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล   
การศึกษาต่อเนื่องกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำเค้กนึ่ง จำนวน 10 ชั่วโมง   
กศนตำบลแจ้ห่มจัดกิจกรรมการเรียนการสอบแบบ ON–SITE โดยการมอบหมายงานรายวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่องการพูด   
ดการศึกษาต่อเนื่องกลุ่มสนใจหลักสูตรการเย็บหน้ากากอนามัยและเย็บสาคล้องหน้ากากอนามัย   
โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกิจกรรมรู้เท่าทันโรคติดเชื้อโควิค   

กำลังแสดงหน้าที่ 1/31 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120