Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลวิเชตนครเว็บไซด์แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
 
ท่านรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์นี้?
ดีมาก
ดี
เฉยๆ
ควรปรับปรุง
กรุณาร่วมโหวต เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
[สรุปผลคะแนน]
 
 
วันที่29ธันวาคม2560ครูกศน.ร่วมกับองค์กรนักศึกษาประชุมงานองค์กรนักศึกษาปี2561 ณ กศน.อ.แจ้ห่ม   
ครูกศน.ต.วิเชตนครอบรมโครงการครูกศน.ยุคใหม่ก้าวไกลสู่Thailand4.0  
ครูกศน.ตำบลวิเชตนครจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาระดับม.ปลาย กศน.ตำบลวิเชตนครภาคเรียนที่2/2560 
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ครูกศน.ตำบลวิเชตนครอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการจัดการเรียนการสอนเรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ ณ สำนักงานกศน.จังหวัดลำปาง 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ครูกศน.ตำบลวิเชตนครได้นำนักศึกษากศน.ตำบลวิเชตนครเข้ารับฟังการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่2/2560  

 
วันที่3ธันวาคม 2560 กศน.ตำบลวิเชตนครจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดผ้าขาวจึงขอเชิญชวนมาร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ กศน.ตำบลวิเชตนคร(วัดผ้าขาว) 
กศน.ตำบลวิเชตนครเปิดรับสมัครนักศึกษาสายสามัญภาคเรียนที่2/2560 ทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันที่1-31 ตุลาคม 2560 สนใจสมัครได้ที่กศน.ตำบลวิเชตนครและกศน.อำเภอแจ้ห่ม 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาสายสามัญภาคเรียนที่ 1/2560 กับกศน. ตำบลวิเชตนครเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย ของกศน. ตำบลวิเชตนครเริ่มตั้งแต่ 1 เมษายนจนถึง 30 เมษายน2560 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาสมัครเรียนกับกศน. ตำบลวิเชตนคร 
ในวันที่ 13 เมษายน 2560 กศน. ตำบลวิเชตนครร่วมกับอบต.วิเชตนครจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการทำตุงไส้หมูในงานประเพณีสงกรานต์ 2560 ณ อบต.วิเชตนครจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.ตำบลวิเชตนครจัดโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาคำลือ ณ ลานอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือ ต.วิเชตนคร มีกิจกรรมการทำโดนัทจิ๋ว ที่รองครก-รองเขียง การทำตุง กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
วันที่14ธันวาคม2559กศน.วิเชตนครขอเชิญชวนร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ และมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของกศน.วิเชตนคร
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 กศน. อำเภอแจ้ห่มจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2559 ขอให้นักศึกษากศน. ตำบลวิเชตนครทุกคนเข้าร่วมงานปฐมนิเทศในครั้งนี้
กศน.ต.วิเชตนครเปิดสอนการย้อมผ้า,เสื้อสีดำและย้อมฟรีพร้อมแจกริบบิ้นสีดำฟรี!! ณ กศน.ตำบลวิเชตนคร(วัดผ้าขาว) ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ในวันที่ 19 ตุลาคม2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
กศน.ต.วิเชตนครเปิดรับสมัครนักศึกษาสายสามัญระดับประถม ม.ต้น ม.ปลายภาคเรียนที่2/2559 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559
 
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120