Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  แจ้งนักศึกษากศน.ตำบลวิเชตนคร​ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น​ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย​ ในวันที่16-17มีนาคม2562มีการสอบปลายภาคเรียนที่​ 2/2561สนามสอบรร.แจ้ห่มวิทยา​ อ.แจ้ห่ม​ จ.ลำปาง
  วันที่  14/03/2562
 
 


รายละเอียด
สอบปลายภาค
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120