Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
กิจกรรมเด่น

วันที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
MERRY CHRISTMAS 
การกำหนดวันสำคัญของชาติไทย ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังนี้

1.เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2. เป็นวันชาติ และ 3. เป็นวันพ่อแห่งชาติ
 

12 สิงหาบรมราชินีนาถ
 
วันที่ 18 มกราคม 2560 กศน.ตำบลปงดอนจัดโครงการปั่นปัน ปัญญา อ่านสานสัมพันธ์ครอบครัวละชุมชน ตำบลปงดอน มีฐานการเรียนรู้วัดบ้านไฮและกิจกรรมรักการอ่านล้านหนังสือชุมชนกศน.ตำบลปงดอนฐานที่ 2 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลปงดอน ฐานนนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอแจ้ห่มนายวรายุทธ ค่อมบุญ 
เปิดป้ายศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลปงดอนวันที่ 13มิถุนายน2559 
กีฬา กศน.แจ้ห่มเกมส์59
วันมาฆบูชาวันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง และได้เวียนมาบรรจบอีกครั้ง โดย วันมาฆบูชา 2559 ตรงกับวันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ ความสำคัญของวันมาฆบูชา คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์" แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่างๆ หากสรุปเป็นใจความสำคัญ จะมีเนื้อหาว่า "ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์"
วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559
วันมาฆบูชา วันที่22 กุมภาพันธ์ 2559
วันออกพรรษา วันที่ 27 ตุลาคม 2558
เข้าร่วมงาน stem day 2015 "เรียนให้สนุก ฝึกคิดแบบสะเต็ม เติมเต็มทักษะชีวิต" ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย วันที่ 19-20 ตุลาคม 2558
วันออกพรรษา ปีนี้ตรงกับวันที่ 27 ตุลาคม 2558
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
1 2


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120