Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  ติดตามเด็กทุนตามโครงการสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูง ประจำปี ๒๕๕๙
  วันที่  20/07/2559
 
 


รายละเอียด
ติดตามเด็กทุนการศึกษาผลการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาโครงการสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูง ประจำปี ๒๕๕๙ ของนักศึกษา ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยปง จำนวน ๗ คน วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120