Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  การปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาพอเพียงตามแนวคิด 2 เงื่อนไข 3 หลักการ 4 มิติ
  วันที่  24/02/2565
 
 


รายละเอียด
วันที่15 - 16 พฤศจิกายน 2564
นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม
ได้นำ คณะครูและบุคลากร กศน. อำเภอแจ้ห่ม ทำกิจกรรมดังนี้
1.แฟ้นหาของดีในแต่ละพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์จุดเด่น และตั้งชื่อเป็นฐานเรียนรู้
2.ถอดบทเรียน/ถอดองค์ความรู้เชิงวิเคราะห์ในแต่ละฐานการเรียนรู้
ทั้งนี้การจัดกิจกรรมต่างๆตามกรอบ แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สถานศึกษาพอเพียงตามแนวคิด 2 เงื่อนไข 3 หลักการ 4 มิติ เตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ที่สอดคล้องโดยจัดทำเป็นแผนแบบบูรณาการ ในต่อไป ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120