Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
กิจกรรมเด่น

นักศึกษา กศน.ตำบลแจ้ห่ม ร่วมพิธีเปิดป้าย ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทย “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้ายวาด ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม วันที่ 23 ธ.ค.56
มหกรรมกาดนัดจาวอำเภอแจ้ห่มฮักกาอ่าน วันที่ 26 พ.ย.56 ณ สนามองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม
เทศบาลตำบลแจ้ห่มจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2556
วันออกพรรษา วันที่ 19 ตุลาคม 2556 ณ
วัดผาแดงหลวง มีกิจกรรมกวนข้าวทิพย์ (ข้าวมธุปายาส)
กศน.อำเภอแจ้ห่ม ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
กศน.ตำบลแจ้ห่ม จัดอบรมโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชวิตผู้พิการ
กศน.ตำบลแจ้ห่ม เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ อ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านอัจฉริยะ บ้านสบฟ้า หมู่ 7
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในตำบลแจ้ห่ม ณ ห้องประชุม อบต.แจ้ห่ม
ประชุมวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในตำบลแจ้ห่ม ณ ห้องประชุม อบต.แจ้ห่ม
ประชุมวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในตำบลแจ้ห่ม ณ ห้องประชุม อบต.แจ้ห่ม
ประพณีสรวงน้ำพระธาตุวัดผาแดงหลวง
วันวิสขบูชา 24 พฤษภาคม 2556
ประพณีสรวงน้ำพระธาตุวัดผาแดงหลวง
วันวิสขบูชา 24 พฤษภาคม 2556
การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด กศน.เกม
งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556
[หน้าก่อน = 4] กำลังแสดงหน้าที่ 5/6 [หน้าถัดไป = 6]
1 2 3 4 5 6


หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120