Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  อ่าน หนึ่ง เล่ม สร้างปัญญา อ่านหลาย เล่มสร้างคน ให้เป็นมนุษย์ หนังสือน่าอ่าน ในกศน.ตำบลแจ้ห่ม ประจำเดือน พฤศิจกายน 2558 กศน.ตำบลแจ้ห่ม ตั้งอยู่ที่ บ้านเชียงหมั้น หมู่ 3 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้หาม จังหวัดลำปาง
  วันที่  3/11/2558
 
 


รายละเอียด
มาเป็นนักอ่านกันคะ เชิญ เข้ามาใช้ กศน.ตำบลแจ้ห่ม นำหนังสือไปอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
หนังสือสร้างปัญญา ปลุกความคิดที่ก้าวไกล
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120