Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กศน.ตำบลบ้านสา เว็บไซด์แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต หากมีข้อเสนอแนะขอเชิญได้ที่เว็บบอร์ดจะขอบคุณยิ่งค่ะ...อัพเดท 10 ธ.ค.2560
 
 
ท่านรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์นี้?
ดีมาก
ดี
เฉยๆ
ควรปรับปรุง
กรุณาร่วมโหวต เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
[สรุปผลคะแนน]
 


กลุ่มน้ำพริกบ้านสา รับผลิตน้ำพริกลาบประกอบอาหารตามเทศกาลต่างๆ ทั้งปลีกและส่ง น้ำพริกน้ำย้อย น้ำพริกข่า น้ำพริกตาแดง สนใจติดต่อ 083-5689679
 
ครู กศน.ตำบลเป็นวิทยากรโครงการบ้านสบฟ้าห่วงใยใสใจผู้สูงอายุห่างไกลข้อเข่าเสื่อม วันที่ 27 พ.ค.2561 ณ บ้านสบฟ้า   
กศน.ตำบลบ้านสา ร่วมจัดกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ตำบลทุ่งผึ้ง วันที่ 23 พ.ค. 2561 
ครู กศน.ตำบล ร่วมเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กศน.ตำบลทุ่งผึ้ง ระหว่างวันที่ 21-24 พ.ค.2561 ณ บ้านทุ่งฮ้าง 
ปฐมนิเทศและไหว้ครู กศน.อำเภอแจ้ห่ม วันที่ 17 พ.ค.2561  
ปฐมนิเทศและพบกลุ่ม กศน.ตำบลบ้านสา วันที่ 9 พ.ค.2561 ณ กศน.ตำบลบ้านสา 

 
ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่!!ภาคเรียนที่2/2560 
ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 2/2558 
17 ธันวาคม 2558 ประชุมแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบสะเต็มศึกษาผสมผสานวัฒนธรรม 
เรื่องสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 เชิญชวนให้นักศึกษา กศน.ตำบลบ้านสา เช้าสอบตามตารางสอบ ในระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 
กศน.อำเภอ แจ้ห่ม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558
รับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอแจ้ห่ม ปีการศึกษา 2/2557
ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1/2557
สอบเทียบระดับ "เทียบการศึกษาสูงสุดขั้นพื้นฐาน"
รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2557
ตั้งแต่บัดดนี้ -วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
 
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลแจ้ห่ม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120