Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
  ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขวันเด็กแห่งชาติ และต้อนรับปีใหม่ 2565 ภายใต้กิจกรรมโครงการ “ศ.ค.ส. ศึกษาธิการส่งความสุข” ปีที่ 3 โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
  วันที่  9/01/2565
 
 


รายละเอียด
วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง นำโดย นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายสมชาย เด็ดขาด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง และผู้บริหาร ครู บุคลากร กศน.อำเภอแจ้ห่ม โดยการนำของ นางนาตยา นนทวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ของเล่น เครื่องนุ่งห่ม ขนม/อาหารแห้ง ฯลฯ จาก กศน.อำเภอทุกแห่ง หน่วยงานภาคีเครือข่าย และพี่น้องชาวจังหวัดลำปาง เพื่อให้น้อง ๆ ในพื้นห่างไกล ณ หมู่บบ้านใหม่สามัคคี ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขวันเด็กแห่งชาติ และต้อนรับปีใหม่ 2565 ภายใต้กิจกรรมโครงการ “ศ.ค.ส. ศึกษาธิการส่งความสุข” ปีที่ 3 โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังมีความรุนแรง ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมในพื้นที่ได้ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง จึงจัดกิจกรรมการมอบนอกพื้นที่ โดยมีผู้นำชุมชน นายสุพัด อาลา ผู้ใหญ่บ้านใหม่สามัคคี หมู่ 7 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง พร้อมคณะ เป็นตัวแทนผู้รับมอบ ณ กศน.อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
หน้าหลัก  |   ความเป็นมา   |   โครงสร้าง   |  นโยบาย   |   บทบาท/ภารกิจ   |  บุคลากร  |   ติดต่อเรา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม
ที่อยู่ 136 ม.3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โทร./FAX 054-271555